Tagi beléptetés

Elfelejtette a jelszót?

Még nem tag? Regisztráljon!
AMJK-I. Projekt

Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter és Szolgáltatásainak bővítése

Projekt-azonosító: KDOP-1.2.1.-2008-0007.

Kedvezményezett: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.

Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter és Szolgáltatásainak bővítése egy, a gazdaság hálózati fejlődését elősegítő, együttműködési projekt, amely a KDOP keretében, az autóipar területén valósult meg. A KDOP az Új Széchenyi Terv része, 160 Mrd Ft-os támogatási keretet biztosít 2007-13 között, 5 prioritásra tagolódik, melyek közül a gazdaságfejlesztésen belül az infrastruktúra-fejlesztés és az együttműködések támogatása a legjelentősebb. Ez utóbbi kategóriában támogatott a hazai klaszterizáció fejlesztése. A klaszter támogatási szerződésben vállalt feladatainak végrehajtását szoros együttműködésben végezte a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, aki a KDOP Közreműködő Szervezeteként a program által elvárt formai és szakmai követelmények egyértelművé tételével, folyamatos konzultációval segíti a projekt hatékony és szakszerű végrehajtását.

A Közép-Pannon Zrt. vezetésével megvalósult, elsősorban az Ajkai Kistérség területén székelő, a projekt megvalósítására vállalkozó, a kezdeti 19-ről mára 28 tagot számláló konzorcium 2 éven át tartó munkájában autóipari vállalkozások és térségfejlesztő szervezetek vettek részt. Az autóiparhoz és mechatronikához kötődő tagság a projekt zárásakor 5 nagyvállalat mellett 14 kkv-t, a régió legnagyobb egyetemét, a térség autóipari szakiskoláját és a gazdaság fejlesztésében érintett háttérszervezeteket foglalta magában, akik többnyire az Új Atlantisz Ipari Parkba (Ajka) települtek. A klaszter alapításának éve 2007, de elmondható, hogy a tagok 2004 óta együtt dolgoznak.

A 2009. márciusban kezdődött, 30 millió forint összköltségű (támogatástartalom 80%, azaz 24 millió forint) projekt elsősorban az Ajkai Kistérségre koncentrált, de eredményei révén a közép-dunántúli térség autóiparának innováció-orientált, hálózati szemléletű fejlesztésére vállalkozott. A projekt célja az induló – de kitűzött céljaként akkreditált klaszterré váló – szervezet fejlődési pályájának indítása, az együttműködés megerősítése, az akkreditáció, a hazai- és nemzetközi reputáció megalapozása.

A Közép-Pannon Zrt., mint a klaszter menedzsment szervezete által irányított együttműködés 7 fő terület köré összpontosult, melyek az alábbiak:

  • a projekt szervezeti, működési szabályozása (nyitás, működtetés, zárás)

  • a klaszter szervezeti, működési szabályozása

  • klaszterszintű stratégiai tervezés

  • a kommunikációs platformok kialakítása és megerősítése

  • a klaszterszintű menedzsment szolgáltatások megalapozása

  • és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, megerősítése

A 2007 tavaszán kezdődött projekt eredményeként elmondható, hogy a tagság együttműködése megszilárdult, rendszeressé váltak a szakmai találkozók, benchmarking rendezvények, a tagok közti párbeszéd eredményeként közös termelési, fejlesztési kapcsolatok alakultak ki.

Az autóipari klaszter arculati elemeit felhasználva elindult a klaszter internetes honlapja, mely a stratégiai szövetség egészének és tagságának ismertségét és belső információ-áramlását egyaránt biztosítja. A tagok e platformon keresztül, hírlevélben értesülnek az autóipari szakma és a támogatáspolitika eseményeiről, lehetőségeiről. Az információk gyors és pontos áramlását, megosztását közös elektronikus levelezési lista is biztosítja.

A tagok számára kiemelten fontos hatékony és megbízható energiagazdálkodásuk. Ennek érdekében elindult a közös gondolkodás a klaszter energiahatékonysági koncepciójának kidolgozása terén, melynek eredményeként felmérésre kerül a klasztertagok energiagazdálkodásának jelen állapota, megfogalmazódnak a költséghatékonyság és innováció irányába mutató stratégiai prioritások és előkészítésre kerülnek a tagok konkrét fejlesztéseire, beruházásaira vonatkozó projektek.

A hálózati alapokra helyezett gazdaságfejlesztés előtérbe kerülését mutatja, hogy a klaszter kapcsolatrendszere mára az országhatáron túlra is mutat. Együttműködési megállapodás aláírására került sor a Central Europe Programme által támogatott AutoNet (2CE201P1) projekt konzorciumával, hét Közép-európai ország 9 régiója autóipari szervezeteinek közös gondolkodását, tapasztalatcseréjét elindítva, közös termelési, fejlesztési projektjeiknek utat nyitva ez által.

A Közép-Pannon Zrt. – stratégiai irányultságával összhangban - e projektben jelentkező feladatait szoros együttműködésben végzi a gazdaság élénkítésében érintett háttérszervezetekkel és tervei között szerepel az együttműködés kiterjesztése, azaz a régió meghatározó autóipari vállalkozásainak, kutató-fejlesztő és oktatási intézményeinek bevonása valamint más, nemzetközi szakmai hálózatokhoz való csatlakozás is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.